Ansatte pr 26.03.2020
2 stk saksbehandlere (daglig leder)
11 stk montører
3 stk lærlinger
1 rengjører

Ansatte

Terje Hornsletten

Daglig leder

Frank Skog

Montør

Knut-Robert Finnestad

Montør

Per Christian Øien

Montør

Espen Brunsnes

Montør

Tony Bølviken

Montør

Fredrik Ekre

Montør

Stian Hellerud

Montør

Andre Eriksen

Montør

Melvin Balen Ruud

Montør

Joachim Braaten

Montør

Alexander Bjørnestad

Montør

Sebastian Gustavsen

Lærling

Håkon Solheim

Lærling

Magnus Noel Clements

Lærling